Safir-kirjausalustan käyttöönottoa EPLL:ssä

 

Yhteispäivystyksessä potilasvirrat ovat nimensä mukaisesti virtoja eivätkä enää pikkupuroja. Eri puolella Suomea Triage on jo osoittanut tehonsa hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa. Safir tarjoaa kansainvälisiin ja kansallisiin standardeihin perustuvan toiminnan yhdenmukaisen laadun ohjauksen. Käytettävissä ovat organisaatioyksikkökohtaisesti kysymysvastauspankilla määriteltävät hoitopolut ja oirelähtöinen tilannearviointi sekä resurssien käytön hallinta.

Safir-kirjausalustan käyttöönottoa EPLL:ssä
Safir-kirjausalustan käyttöönottoa EPLL:ssä

Ratkaisussa tuettuja standardeja ovat mm. ABCDE-Triage, ESI-Triage, ICPC2-hoidon syyn arviointi, FinCC-luokitukset ja rakenteisen kirjaamisen kansalliset koodistot. ESI-luokituksen päätöspuun tuki ansaitsee eritysmaininnan, sillä ratkaisu laskee automaattisesti resurssi tarpeita ja tarjoaa myös operatiivista toiminallisuutta kuten elvytysryhmän hälyttäminen.

Potilasvirtojen ohjauksessa on kyse yhdenmukaisen laadun takaamisen lisäksi myös hoitoprosessin etenemisen varmistamisesta. Safirin seurantanäkymässä nähdään hoitoaluekohtaisesti omien hoidettavien potilaiden avoimet kertomukset ja niiden määräysten suoritustilat. Uudet määräykset tai valmistuneet tutkimustulokset indikoidaan hoitajien pääteleitteille, jolloin potilaiden turha unohduksenomainen odottaminen saadaan minimoitua.