Safir-tietojärjestelmä

Safir-tietojärjestelmäkokonaisuus yhdistää kansainvälisestikin ainutlaatuisesti potilaan tarvitseman kiireellisen hoidon perinteisesti erillään olevat osuudet ja muodostaa yhtenäisen hoitokertomushistorian palvelutapahtumasta. Hätäkeskustietojen, ensihoidon ja päivystyksen tietojen yhdistäminen tarjoaa seuraavalle vaiheelle ennakointimahdollisuuksia saapuvan potilaan hoitoon varautumisessa. Safir Spider kirjausalusta integroituu terveydenhuoltoyksikön kaikkiin tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmiin hakien automaattisesti potilaan perus- ja riskitietoja sekä tarjoten jatkohoidolle kuten teholle kertomusyhteenvetoja ja vitaaliarvoja. Toisaalta potilas saattaa olla kiireettömämmässä tarpeessa, jolloin kuvaan astuu ratkaisun siirtokuljetusten tilaus- hallinta ja suorituksenohjaus-ratkaisu. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluu ajan hengen mukaisesti tarkoituksenmukaisimmat käyttötavat mukaan lukienepll-spider2 mobiilitoiminnallisuus.

Katso myös: Safir-kirjausalustan käyttöönottoa EPLL:ssä

Safir -kokonaisuuden osuuksia

Safir SpiderSafir_Logo_Alfa_Spider

Safir Spider on ensihoidon ja päivystyksen potilastietojen kirjausalusta. Safir Spider sisältää:

 • Sairaaloiden potilaslogistiikka ja hoitoprosessien koordinointi
 • Hoitopaikan avoimet potilaskertomukset
 • Potilaiden sijoittuminen hoitopaikkoihin
 • Avoimet potilaskertomukset ja uusien määräysten sekä tutkimustulosten indikointi

Safir Spider on MDD -hyväksytty tietojärjestelmä.

Safir Management StudioSafir_Logo_Alfa_Settings

 • Kaikille ohjelmisto-osuuksille yhteinen hallintaosuus
 • Perustietojen keskitetty ylläpito

Safir TMS – Transport Management SystemSafir_Logo_MyTransport

 • Safir My Transport – selainpohjainen (siirto)kuljetusten tilausosuus
  – Siirtokuljetukset ja muut tehtävät
  – Verkon toimialue (AD) ja minimikontekstinhallinta-integraatiot
 • Safir Transporter – kuljetusten hallintaSafir_Logo_Alfa_TMS
  – Ajojärjestelijöiden käyttöön tarkoitettu Potilassiirto-ja tavarakuljetusten hallintaosuus
  – Kuljetusten optimointi ja yhdistelymahdollisuus
 • Safir Myline – Kuljetustehtävien suoritusSafir_Logo_Alfa_Ambulance
  – Kevytpäätelaitesovellus (Android) 3G/4G/WiFiyhteydellä järjestelmäytimeen
  – Kuljetustehtävien vastaanotto kuljetustilauskeskuksesta
  – Kuljetustehtävän suorituksen etenemistietojen välittäminen kuljetustilauskeskukseen
  – Paikkatiedon välittäminen kuljetustilauskeskukseen

Safir Reporting StudioSafir_Logo_Alfa_Reporting

 • Tehtävien raportointi ja tilastointi, toiminnan tilastot
 • Hoitoprosessitilastot ja läpimenoaikaraportit
 • Graafiset esitykset jakaumista
 • Karttapohjaiset raportit ml. palvelutason toteuma

Safir ExplorerSafir_Logo_Alfa_Grid

 • Hektisen toiminnan sisältöselain oleellisten dokumenttien nopeaan hakuun ja esittämiseen
 • DICOM-katselintuki, HTML5-katselintuki
 • Dynaamisten sisältösyötteiden vastaanotto
 • Pikaviestien lähettäminen ja vastaanotto
 • Käyttöoikeuksien ja viestiryhmien AD-toimialueintegraatio