Mietteitämme

RatkaisukeskeisyysSSS_SolutionsFocused

Ratkaisukeskeisyys on työtapa, jossa hyödynnetään ihmisten voimavaroja, osaamista, tavoitteita ja unelmia. Koemme mielekkäämmäksi voimavarojen käyttämisen ratkaisuiden luomiseksi pelkän vatuloinnin sijaan. Haluamme tuottaa konkreettisia, helposti ymmärrettäviä ja maanläheisiä ratkaisuja asiakkaidemme ja sitä kautta myös yhteiskuntamme hyödynnettäväksi.

Haluamme hyödyntää myönteisyyttä, luovuutta ja leikkimielistä ratkaisuvaihtoehtojen puntarointia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi on tärkeää ideoida vuorovaikutussuhteessa asiakkaiden kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niiden toimivuutta.

Kollaboraatio on tavoitteellista yhteistyötä

Projektinhallinnan alueella kollaboraatio liitetään erityisesti työskentelytapaan, jossa kaksi tai useampi ihminen työskentelee yhteisesti sovitun tavoitteen eteen ja hyödyntää työssä sähköisiä työvälineitä. Me miellämme kollaboraation kokonaisvaltaisemmin. Emme pelkästään projektinhallintaan liittyvänä seikkana vaan Ketterän Kehittämisen mahdollistajana. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja kollaboraatio globaalisti hajautetussa ohjelmistokehityksessä tuottavat tuloksia kymmeniä kertoja nopeammin kuin perinteiset menetelmät.

 SSS kollaboraatio-ajatuksia

  • Miksi pyörä pitäisi keksiä aina uudelleen? Vuosikymmenien tuoman kokemuksen avulla pystymme valitsemaan oikeat osat halutunlaisen pyörän kokoamiseen. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Avoimien rajapintojen olemassa olo tule aina huomioida.
 SSS_Collaboration
  • Maailma globalisoituu ja muuttuu nopeammin kuin huomaammekaan. Standarditkaan eivät tahdo pysyä tässä mukana. Tietoa on valtavasti käytettävissä. SSS osaa poimia tästä virrasta oikeat pisarat. Enää ei kaikkeen tarvita vuosien kehityspanosta.
  • Mashup (web application hybrid)
    Tällä perinteisesti mielletään useamman erillisen tietolähteen yhdistämistä yhdeksi uudeksi palveluksi. Jälleen olemme laajentaneet käsitettä itsellemme. Haluamme koota palvelukokonaisuuden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhdistelemällä stand-alone, clientserver, n-tier, www-ja pilvipohjaisia teknologioita fakkiutumatta johonkin tiettyyn teknologiaan pääsemme myös käytettävyydessä parhaaseen lopputulokseen.
  • Oikeanlainen suhtautuminen tiedon olemassaoloon ja sen etsimiseen sekä hyödyntämiseen lähtee jokaisesta itsestään. Liian monasti hektisen nyky-yhteiskunnan kasvatit luovuttavat ensimmäisillä vesiesteillä.

I am initially self-taught and began my programming adventure on the ancient Commodore 64 in my childhood. For me, being self-taught truly is a great advantage, because I’m used to finding things out and solving problems outside the box.

– Hannu Hilanne

Portfolio luettavissa täältä.